Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
11/10/2020
04101113152630343536
38 40 43 45 50 51 65 68 71 78
- -
11/10/2020
04050711131521222432
33 36 46 48 53 56 65 68 69 77
- -
11/10/2020
02040609101112182021
27 37