Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
20/11/2020
02031213181925313336
41 46 47 52 54 55 63 65 70 71
- -
20/11/2020
01040708152122232532
34 36 49 56 58 60 64 65 68 80
- -
20/11/2020
04061017242632343536
39 41