Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
11/10/2020
01040506131415222527
33 34 43 59 66 69 70 75 78 80
- -
11/10/2020
06091415162324263035
43 45 50 52 53 58 66 68 69 79
- -
11/10/2020
06131416202122303134
37 47