Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
12/10/2020
01030607111418202425
28 33 35 39 40 44 54 66 68 79
- -
12/10/2020
04060708091123333440
42 47 49 50 61 69 71 72 74 79
- -
12/10/2020
07091216192123283335
37 38