Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
12/10/2020
02091116202123404143
48 49 52 54 58 60 63 73 76 80
- -
12/10/2020
05101521253134384246
48 50 53 58 59 67 72 75 79 80
- -
12/10/2020
03040506113031323536
37 38