Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
12/10/2020
01111415182226313233
35 38 43 44 54 56 62 66 67 76
- -
12/10/2020
01161921232628323436
38 40 46 54 58 60 61 64 68 73
- -
12/10/2020
06070809111214192123
28 32