Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
12/10/2020
01021216172024262834
35 36 37 45 49 53 68 69 71 79
- -
12/10/2020
02030607111221222934
42 48 50 59 60 66 69 71 75 77
- -
12/10/2020
04080917253032343739
42 43 50