Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
12/10/2020
10121720232934434850
51 52 62 63 64 66 67 68 76 79
- -
12/10/2020
03131415181931414246
51 54 55 56 60 61 63 73 75 76
- -
12/10/2020
01050612172335373940
43 49