Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
12/10/2020
04050818283031343544
45 57 58 62 64 66 70 75 79 80
- -
12/10/2020
06202223253438444546
49 50 52 59 62 64 70 75 78 80
- -
12/10/2020
05101113151628333840
45 50