Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
13/10/2020
04131720222739424344
45 48 51 52 60 67 71 75 77 78
- -
13/10/2020
02051017232428353641
43 48 52 54 55 58 68 69 74 80
- -
13/10/2020
03041113252740414950
56 57