Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
13/10/2020
02050910152123273639
42 48 54 58 61 63 64 65 68 72
- -
13/10/2020
04081820262734353746
49 50 53 64 66 69 72 77 78 80
- -
13/10/2020
06080910111922252830
43 51