Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
14/10/2020
01020506091213193132
41 43 44 51 52 53 54 56 57 74
- -
14/10/2020
01030910152021262731
32 33 37 45 47 48 49 67 68 72
- -
14/10/2020
04050712293637414446
47 49