Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
14/10/2020
06091021232527283132
38 44 50 54 58 59 67 78 79 80
- -
14/10/2020
03121416192032354547
50 51 54 64 65 69 72 73 75 79
- -
14/10/2020
02040815313234373844
45 46