Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
14/10/2020
02040508121719293654
56 59 62 64 71 72 74 76 78 80
- -
14/10/2020
06111922242529343541
44 47 52 57 63 68 69 76 78 80
- -
14/10/2020
02091223272830323543
45 51