Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
14/10/2020
02182122263034353741
44 52 53 54 56 59 69 72 74 80
- -
14/10/2020
07101719233031404145
46 51 54 60 67 69 70 71 72 76
- -
14/10/2020
20222324333639404950
53 55