Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
14/10/2020
06081117262938404346
48 51 54 65 69 71 73 74 76 78
- -
14/10/2020
02071012142232343839
40 41 45 46 48 59 68 69 70 75
- -
14/10/2020
01041014152021272838
48 50 53