Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
20/11/2020
01020709111622252734
45 53 55 58 61 64 71 72 75 77
- -
20/11/2020
01020405101720273743
45 53 56 57 61 62 65 69 74 80
- -
20/11/2020
04060710121923303235
40 44