Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
14/10/2020
02031727303132394243
45 46 50 53 54 61 64 73 74 76
- -
14/10/2020
01121820293033354045
46 47 53 55 58 64 67 78 79 80
- -
14/10/2020
01040609131718202632
41 42