Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
14/10/2020
01030507121719264144
47 60 63 64 65 66 70 76 79 80
- -
14/10/2020
04060710122023323537
41 43 48 53 58 59 67 68 73 80
- -
14/10/2020
02041014151617232729
31 35 37