Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
15/10/2020
07080913141719202527
36 40 44 48 49 54 65 69 73 74
- -
15/10/2020
01020307080910121420
25 28 30 50 56 63 64 70 72 78
- -
14/10/2020
04070910121822242935
36 37 40