Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
15/10/2020
16232730333536394446
48 53 56 60 62 63 67 74 79 80
- -
15/10/2020
03061118192129313539
40 44 46 47 52 59 61 63 77 79
- -
15/10/2020
05060910131415162328
30 31