Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
15/10/2020
02101519222728303138
41 42 47 52 54 63 67 68 69 79
- -
15/10/2020
02040508121315162126
29 43 44 47 49 50 52 60 65 72
- -
15/10/2020
01071022252930363839
40 45