Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
15/10/2020
02030506071016174044
45 48 56 58 61 62 63 70 75 77
- -
15/10/2020
01020614161922263135
37 44 47 57 62 65 67 73 76 77
- -
15/10/2020
04081112131923273343
44 46