Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
15/10/2020
03040814192022252629
36 39 43 57 59 61 64 71 76 78
- -
15/10/2020
05061517182327323335
38 39 40 43 48 53 54 63 64 72
- -
15/10/2020
04151821283132353742
43 47