Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
21/11/2020
04081317232427314143
49 50 51 63 67 68 69 72 74 79
- -
21/11/2020
03050608101116242934
47 49 57 60 65 66 72 73 76 77
- -
20/11/2020
03050609152122263336
37 38