Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
15/10/2020
04050607081419213134
38 43 45 53 59 61 67 72 75 80
- -
15/10/2020
09112330313233363841
48 49 51 52 54 58 62 71 76 78
- -
15/10/2020
03050809141516253132
36 42