Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
16/10/2020
17212630343637384850
53 54 56 57 58 59 61 65 67 76
- -
16/10/2020
02060817182024363945
47 54 56 59 64 65 68 74 75 76
- -
16/10/2020
01062124313436374446
49 50