Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
16/10/2020
02071112161826283239
47 48 49 50 52 53 55 59 63 79
- -
16/10/2020
02031921323334354041
47 58 59 61 65 67 68 69 71 79
- -
16/10/2020
01061114161921222434
38 39