Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
16/10/2020
03041417192023242730
31 32 37 48 57 58 70 76 79 80
- -
16/10/2020
01081213172832434553
58 65 69 72 73 74 75 76 77 80
- -
16/10/2020
08101516202124263235
36 46 55