Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
16/10/2020
07081112182225363839
41 42 45 48 50 52 53 71 77 78
- -
16/10/2020
06071213161825263541
55 64 66 67 70 72 74 77 78 79
- -
16/10/2020
09111316212329313637
38 42