Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
16/10/2020
01041215161718232728
31 33 34 36 42 49 64 68 75 77
- -
16/10/2020
13181920242527303538
40 41 42 53 58 65 68 70 75 76
- -
16/10/2020
07141517182124253233
36 42 43