Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
21/11/2020
07161921222324313236
42 44 46 49 53 55 57 63 64 71
- -
21/11/2020
05101422262934353841
42 44 57 64 67 71 72 75 77 80
- -
21/11/2020
05091011303239454651
52 54