Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
16/10/2020
04111218303135363846
47 48 52 54 57 58 59 65 66 78
- -
16/10/2020
01061011151825262931
33 34 41 42 49 50 53 62 63 73
- -
16/10/2020
06162021242526373944
51 57