Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
17/10/2020
01020509172024343637
38 44 47 50 54 58 65 66 68 78
- -
17/10/2020
01020306121314181921
25 32 33 34 35 41 53 65 66 69
- -
16/10/2020
06182027313235363841
43 44 50