Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
17/10/2020
01041821222327313538
43 47 51 55 57 60 62 67 71 74
- -
17/10/2020
03040911121314193031
44 45 46 53 57 61 66 71 73 76
- -
17/10/2020
03091617232728344144
45 51