Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
17/10/2020
01031013171922252830
33 46 50 51 63 68 73 74 76 80
- -
17/10/2020
14161822293339414652
61 63 64 65 66 69 70 72 73 77
- -
17/10/2020
06071014181920212426
28 43 45