Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
17/10/2020
02030405080913363738
45 48 51 53 54 61 64 67 68 73
- -
17/10/2020
05101316182127323338
41 46 47 49 53 54 58 64 69 79
- -
17/10/2020
02030513162027354243
48 53