Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
17/10/2020
02041012141516263841
47 51 52 57 59 62 71 72 74 80
- -
17/10/2020
03111516171819234447
55 56 61 63 66 74 76 77 78 79
- -
17/10/2020
09101121243341444549
50 54