Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
21/11/2020
01071013183132364143
52 55 56 57 59 60 63 70 79 80
- -
21/11/2020
04080912141820212729
37 38 42 43 49 50 59 74 75 77
- -
21/11/2020
01060912141517192830
33 35