Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
17/10/2020
07131718212730353738
44 48 54 56 62 63 65 68 71 77
- -
17/10/2020
02071012172021232532
34 36 39 40 44 50 54 64 65 68
- -
17/10/2020
02030810111416213035
36 38