Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
18/10/2020
01020809121327323637
40 50 52 53 57 59 60 66 70 79
- -
18/10/2020
01051011141627293335
36 41 44 53 61 64 74 78 79 80
- -
18/10/2020
05092022252733394045
49 52