Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
18/10/2020
04070913141819263337
40 41 42 44 61 63 66 72 76 79
- -
18/10/2020
04060915222830323747
49 53 63 64 65 66 67 72 76 79
- -
18/10/2020
04131415171820283545
53 54 55