Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
18/10/2020
08111415222731323334
44 45 52 56 57 68 70 72 76 79
- -
18/10/2020
06101718212231364245
50 51 63 65 70 74 76 77 78 80
- -
18/10/2020
01030607081415162428
29 33 36