Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
18/10/2020
01051619263040424344
47 50 51 59 60 61 66 75 78 80
- -
18/10/2020
01141718192329373940
44 50 56 66 68 72 74 77 78 80
- -
18/10/2020
02050608192429373840
45 48 50