Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
18/10/2020
01041112142022283034
37 39 45 65 70 72 73 75 76 78
- -
18/10/2020
07091017182023272932
40 50 59 60 62 66 70 73 75 80
- -
18/10/2020
05112223353940434445
47 51