Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
21/11/2020
03141819273941424347
50 61 62 65 67 69 71 73 78 80
- -
21/11/2020
01040514161721252830
36 40 42 44 47 52 69 72 76 77
- -
21/11/2020
01030508171819222529
33 38