Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
19/10/2020
09121314172425282931
32 34 47 52 54 65 68 74 75 80
- -
19/10/2020
01060712212232464849
51 55 57 61 65 69 75 77 78 80
- -
19/10/2020
10193234363744454851
52 53