Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
19/10/2020
06071012172126283334
35 43 44 52 58 69 70 74 76 77
- -
19/10/2020
02080910111415172425
29 32 34 51 61 66 68 69 78 79
- -
19/10/2020
05131820212432334043
49 51