Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
19/10/2020
01111617182043464749
50 54 56 61 62 64 65 68 69 75
- -
19/10/2020
01061419242830333539
40 41 43 51 62 63 65 68 69 75
- -
19/10/2020
02040712152022253234
35 39