Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
19/10/2020
02131819333839404244
46 49 51 53 65 66 71 75 78 79
- -
19/10/2020
12171921222425394049
53 54 59 62 66 67 71 72 74 79
- -
19/10/2020
12131517192124252633
35 37